ESF duurzame inzetbaarheid

ESF duurzame inzetbaarheid

ESF duurzame inzetbaarheid

Contict heeft van 1 januari tot en met 14 juni 2016 deelgenomen aan het project Duurzame inzetbaarheid om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren.
In samenwerking met Novitae werden de huidige organisatie en organisatieprocessen geïnventariseerd en een plan geschreven dat moet leiden tot verbeterde bedrijfsprocessen en arbeidstijdmanagement, zodat verdere groei op zowel persoonlijk, organisatorisch als financieel vlak wordt gerealiseerd. Het project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.

De doelstellingen van het project waren:

Met een aantal werkgroepen, bestaande uit managers en medewerkers van de afdelingen, werden de volgende aandachtsgebieden uitgewerkt:

1. Bedrijfsresultaten

2. Standaardisatie dienstverlening en bedrijfsprocessen

3. Communicatie en samenwerking

4.    HR-beleid optimaliseren

De werkgroepen hebben de geselecteerde aandachtsgebieden uitgewerkt en diverse adviesrapportages geschreven. De adviezen werden goedgekeurd en opgevolgd. De verwachting is dat door het implementeren van de adviezen de gehele organisatie zal groeien op zowel financieel-, product technisch-, service en dienstverlenend- en competentieniveau.

Verdere realisatie van de doelstellingen naar een hoger niveau wil de organisatie met behulp van  actieve betrokkenheid  van de medewerkers tot stand brengen. De werkgroepen blijven samen met het management verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de plannen. Het implementatieplan zal uiteindelijk leiden tot een vitale organisatie waarin medewerkers van Contict duurzaam inzetbaar zijn.

Het project ‘Optimaliseren bedrijfsprocessen’ met projectnummer: 2015EUSF201190 is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.