scroll

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede waarin onder meer onze aansprakelijkheid is beperkt en alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Contict