Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede waarin ondermeer onze aansprakelijkheid is beperkt en alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Contict

© Copyright 2018 - Contict Realisatie: Webton.nl