ESF - Duurzame inzetbaarheid
Optimaliseren bedrijfsprocessen

Contict heeft van 1 januari tot en met 14 juni 2016 deelgenomen aan het project Duurzame inzetbaarheid om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren.
In samenwerking met Novitae werden de huidige organisatie en organisatieprocessen geïnventariseerd en een plan geschreven dat moet leiden tot verbeterde bedrijfsprocessen en arbeidstijdmanagement, zodat verdere groei op zowel persoonlijk, organisatorisch als financieel vlak wordt gerealiseerd. Het project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.

De doelstellingen van het project waren:

 • het verbeteren of verhogen van de arbeidsproductiviteit en kwaliteit zodat het bedrijf vitaler wordt;
 • bedrijfsprocessen verbeteren en de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten;
 • ontwikkeling en betere benutting van de competenties en talenten van werknemers door bevordering van de leercultuur;
 • het stimuleren van innovatieve bedrijfsprocessen en het betrekken van de medewerker daarbij;
 • het implementeren van arbeidstijdmanagement middels verdere flexibilisering van de arbeidstijden.

Met een aantal werkgroepen, bestaande uit managers en medewerkers van de afdelingen, werden de volgende aandachtsgebieden uitgewerkt:

1. Bedrijfsresultaten

 • Realisatie van afdelingsplannen voor bijdrage aan doelstellingen
 • Prioriteitstelling ten aanzien van diensten en klanten definiëren

2. Standaardisatie dienstverlening en bedrijfsprocessen

 • Dienstverleningen definiëren
 • Beschrijven workflow en bedrijfsprocessen
 • Beschrijven procedures en werkplannen

3. Communicatie en samenwerking

 • Taakverdeling organisatie en afdelingen vaststellen
 • Communicatieplan opstellen voor verbetering integrale samenwerking
 • Verbeteren communicatielijnen en communicatievormen

4.    HR-beleid optimaliseren

 • Herdefiniëren van functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Competentiemanagement i.r.t. persoonlijke ontwikkelplannen opzetten
 • Kennisverbreding en kennisdeling medewerkers stimuleren

De werkgroepen hebben de geselecteerde aandachtsgebieden uitgewerkt en diverse adviesrapportages geschreven. De adviezen werden goedgekeurd en opgevolgd. De verwachting is dat door het implementeren van de adviezen de gehele organisatie zal groeien op zowel financieel-, product technisch-, service en dienstverlenend- en competentieniveau.

Verdere realisatie van de doelstellingen naar een hoger niveau wil de organisatie met behulp van  actieve betrokkenheid  van de medewerkers tot stand brengen. De werkgroepen blijven samen met het management verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de plannen. Het implementatieplan zal uiteindelijk leiden tot een vitale organisatie waarin medewerkers van Contict duurzaam inzetbaar zijn.

Het project ‘Optimaliseren bedrijfsprocessen’ met projectnummer: 2015EUSF201190 is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.

© Copyright 2018 - Contict Realisatie: Webton.nl